Příspěvky

Školní video

Obrázek
  Studenti druhého ročníku si „vyhráli“ při tvorbě školního videa. Natáčeli svými mobilními telefony v areálu školy a přidali i záběry ze soutěží v IT. Hlavní roli si „střihnul“ Jakub Slováček. V užším týmu, který vyladil finální podobu našeho VLOGu se nejvíce angažovali: Martin Ševčík, Matyáš Ševčík, Ondřej Zimola, Šimon Navrátil, Petr Malík a Maria Kozak. Hudba:  Fortnite.   Tímto všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Dopad projektu Erasmus+ na naši školu

Obrázek
  Výstava Erasmus+ Naše škola uspořádala již 10. ročník mezinárodní soutěž v robotice s názvem JedoBot. Využili jsme této soutěže a prezentovali náš projekt Erasmus+. Tímto způsobem se mohla široká veřejnost seznámit s tímto projektem Erasmus+ a jeho dopad na naši školu.    

Kroužek pro dyslektiky

Obrázek
Celý rok se chlapci scházeli, aby se zdokonalovali ve výuce anglického jazyka pomocí IT. Nedávno jsme využili novou aplikaci k rozvíjení mluvení pomocí aplikace MIZOU.COM. Umělá inteligence nabízí nepřeberné množství situací, jak rozmluvit studenty. Může si vybrat, s kým a na jaké téma chce hovořit. My jsme si zvolili Daily Habits. Někteří si zvolili hovor s Albertem Einsteinem nebo s Frankensteinem. Záleží, nač má student chuť a znalosti. Zde obrazová příloha. 

Online graphic dictionaries

Obrázek
  Online graphic dictionaries V dubnu si studenti 2. a 3. ročníku oboru ITE vyzkoušeli práci s online interaktivními grafickými slovníky. S jejich pomocí vytvářeli myšlenkové mapy na dané téma. Měli za úkol porovnat tři: https://visuwords.com ,   https://www.snappywords.com/visual-dictionary , https://graphwords.com/   Téměř jednohlasně vyhodnotili visuwords jako nejlepší… ;-) Tutorial je k dispozici na https://www.youtube.com/watch?v=DoIBeQYBeQI  

Baví- nebaví- vytvoř příběh aneb nové metody v hodinách Aj

Obrázek
 Na stůl jsem položila obrázky ze hry Dixit a žáci si je měli prohlédnout a vybrat tři obrázky. První obrázek vystihoval to, co mají rádi. Druhý obrázek se týkal toho, co nemají rádi a třetí obrázek zachycoval jejich vztah ke škole. Jakmile si vybrali tyto tři obrázky, přišli za nějakým kamarádem a navzájem si sdělili obsah jejich obrázků. Poté, co tento úkol splnili, zamíchali tyto obrázky a nabídli jeden obrázek kamarádovi (obrázkem k sobě a rubovou stranou ke kamarádovi). Následně si stejným způsobem vybral nový obrázek. Tato aktivita se 3krát opakovala. Když měli vyměněné obrázky, vytvořili z nich krátký příběh, který pověděli třídě.

Hodiny - nová metoda ve výuce!

Obrázek
 V březnu jsem se třídou 1.A vyzkoušela novou metodu, se kterou jsem se seznámila na kurzu v Dublinu. Před hodinou jsem si nachystala 12 běžných otázek a témat ke konverzaci. Otázky byly voleny vzhledem k úrovni cizího jazyka a vhodnosti tématu. Využila jsem toho, že třída je nová a zatím se moc neznají. Ve vyučovací hodině si žáci nakreslili hodiny, poté šli ke svým spolužákům a ke každé hodině napsali jméno jen jednoho svého spolužáka. Takže například u první hodiny měl Honzík napsaného Tomáše a Tomáš měl na první hodně napsaného Honzu. Jakmile měli tímto způsobem napsaná jména u všech dvanácti hodin, řekla jsem jim, aby našli spolužáka, kterého mají na jedné hodině. Poté jsem jim na dataprojektoru ukázala otázku s označením 1 o‘clock. Žáci si otázku přečetli a já jim měřila 2 a půl minut. Poté si našli žáka na místě 2 o‘clock. Tímto způsobem pokračovali až k 12 hodině. Žáci měli možnost se trochu seznámit a procvičit se v konverzaci v angličtině.

Spinthewheel.io - máme vyzkoušeno!

Obrázek
 Vyzkoušela jsem novou aplikaci na losování žáků. Žáci nemají rádi, když je vyvolá učitel, ale jestliže jsou vyvoláni náhodným generováním čísel, tak to snáze akceptují. Doporučuji vyzkoušet webovou stránku https://spinthewheel.io/